Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CAVAPLAR

S.1) Online veya offline ders izleyebilmem için, teknik olarak nelere ihtiyacım var?

C.1) Sahip olunması gereken asgari yazılım ve donanım şunlardır:
a. Windows 10 işletim sistemi
b. Net Frameworks v.4.0 ve üzeri
c. Güncel Flash Player
d. MAC bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletlerde sistem çalışmamaktadır.
e. Kota sorunu olmayan internet paketi. (Günlük her bir ders için yaklaşık 1.3 GB veri kullanılmaktadır. Aylık minimum 40 GB internet paketi)
f. Tavsiye edilen İnternet Hızı: 8 Mbps ve üstü

S.2) Online Paket satın aldığımda ne kadar süreyle offline izleyebilirim?

C.2) Satın aldığınız paket içeriğinde offline süreleri belirtilmiştir. Temel olarak her bir dersin, canlı (online) derslerden sonra, 5 (beş)’er gün offline süresi bulunur. Bu süre zarfında dilediğiniz kadar tekrar yapabilirsiniz.

S.3) Canlı derslerden sonra, offline dersleri ne zaman izlemeye başlayabilirim?

C.3) Canlı ders bittikten sonra en geç 1 (bir) saat içinde, offline olarak izlemeye başlayabilirsiniz.

S.4) Canlı (online) veya offline dersi izleyemezsem, ek bir süre talep edebilir miyim?

C.4) Satın aldığınız paket içeriğine göre belirlenen online/offline süreleri geçtikten sonra ek süre talep edemezsiniz. Bu sizin motivasyonuzun dağılmasını ve derslerden kopmanızı engelleyecektir.

S.5) Online Paket satın aldığımda, hangi şubedeki dersleri, hangi gün ve saatlerde izleyebileceğim?

C.5) Online eğitim paketi satın alanlar, İstanbul, Haseki (Merkez) şubemizde, hocalarımızın sınıfta öğrencilere anlattıkları dersleri, eş zamanlı (online-canlı) olarak izleyecek.
Nisan TUS’a yönelik olan Kış Dönemi’nde yalnız Cumartesi ve Pazar günleri canlı ders yapılmaktadır. Eylül TUS’a yönelik Yaz Dönemi’nde ise Cuma ve Pazartesi günleri de gerektiğinde ders yapılabilmektedir.
Derslerin canlı (online) yayın gün ve saatleri yaklaşık şu şekildedir:
a. Cuma : 17:30 – 22:00 Arası
b. Cumartesi: 08:30 – 19:00 Arası
c. Pazar: 08:30 – 19:00 Arası
d. Pazartesi: 17:30 – 22:00 Arası
e. TUS ve Vaka Kampı eğitim paketlerindeki dersler, belirlenen eğitim süresi boyunca: 08:30 – 19:00 Arası

S.6) Online Paket satın aldıktan sonra cayma hakkım var mı?

C.6) Eğitim paketi satın aldıktan sonra on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Cayma hakkına ilişkin ayrıntılı bilgiye, sözleşmenin ilgili maddesinden ulaşabilirsiniz. Sözleşme konusu hizmetin ifasına başlanmışsa, on dört (14) günlük cayma hakkı süresi sona ermese dahi cayma hakkını kullanamazsınız. Bu durumda koşulları varsa sözleşmeden dönebilirsiniz.

S.7) Sözleşmeden dönme veya içeriğini bir sonraki döneme aktarma hakkım var mı?

C.7) 14 günlük cayma hakkı süresi geçse de satın alınan eğitim paketi içeriğinin başlamamış olması kaydıyla, aşağıdaki koşulların tümü varsa, sözleşmeden dönebilirsiniz.
a. Eğitim paketi içeriğinin başlamasından 5 (beş) işgünü öncesinden, yazılı olarak müracaat etmelisiniz.
b. Eğitim paketi içeriğini kullanmanızı engelleyecek düzeyde beklenmeyen bir halin varlığına dayalı mazeretiniz bulunmalı ve bunu belgelendirmelisiniz.
c. TUSTIME Yönetimi tarafından bu mazeretiniz kabul edilmelidir.
Sözleşme konusu eğitim paketi içeriğinin tamamını bir bütün olarak veya paket içeriğinde bulunan, tek ders, TUS Kampı, Vaka Kampı vb. herhangi bir bölümünü hiçbir gerekçe ile ileri bir tarihe devredemez/aktaramazsınız. Şartların sağlaması halinde sözleşmeden dönme hakkınızı kullanabilirsiniz.

S.8) Sözleşmeden dönme halinde, uygulama ve hesaplamalar nasıl yapılacak?

C.8) Sözleşmeden dönme durumda;
Eğitim paketi içeriğindeki kullanılan hizmetler, güncel fiyatlardan hesaplanır. Hesaplanan hizmet bedelleri, ürünün toplam bedelinden çıkarılır. Kalan bedelinin % 10’u ve varsa ŞİRKET’in Sözleşme gereği ödemek zorunda kaldığı vergi, harç vb. yasal giderler düşüldükten sonra varsa iade edilmesi gereken tutar ve/ya ÜYE’yi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin TUSTIME’ye ulaştığı tarihten itibaren, en geç doksan (90) gün içinde ÜYE’ye geri verilir. Kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki iadelere ilişkin ilgili bankaların iade koşulları saklıdır.

S.9) Online olarak satın aldığım dersleri, şubenize gelerek (örgün) takip edebilir miyim?

C.9) Online eğitim satın alanlar, şubelerimize gelerek (örgün) derslere katılamazlar. Ancak, ilgili Şube Müdürü’nün ve TUSTIME Yönetimi’nin uygun bulması ve varsa ücret farkının ödenmesi halinde, online eğitimden örgün eğitime geçiş yapılabilir.

S.10) Eğitim dönemlerine zaman başlayıp bitiyor.

C.9) Online eğitim dönemlerimiz, Nisan TUS’una yönelik KIŞ DÖNEMİ ve Eylül TUS’una yönelik KIŞ DÖNEMİ olmak üzere iki dönemden oluşur. Her iki dönemde TUS’un ve yerleştirmelerin açıklanması ile birlikte dersler başlar. TUS’tan önce yapılan TUS KAMPI’nın başlamasıyla dönem sona erer.